O dětech

Nabízíme přednášky a semináře na tato témata:

Výchova a vliv na dítě od -1 do 1 roku

 • co ovlivňuje dítě již před narozením
 • jak se na příchod miminka nachystat (role psychiky)
 • vliv rodiny (i prarodičů) a prostředí na matku, otce a dítě
 • příchod dítěte - změny ve vztahu
 • jak vztah rodičů ovlivňuje dítě

Vývoj a výchova dítěte od 0 do 5 let

 • 5 základních potřeb dítěte
 • jak přistupovat k těm nejmenším od narození, aby z nich vyrostly spokojené a samostatné děti, které si v dospělosti nemusí „léčit“ své deprivace z dětství všemi možnými způsoby (od nefungujících partnerských vztahů až po drogové závislosti)
 • kdy a proč děti přestávají věřit svým pocitům a schopnostem, co ve skutečnosti slyší, když jim něco říkáme
 • proč jsou některé děti neklidné a "zlobí"
 • co je častou příčinou jejich nemocí
 • jak si vybrat školku a nástup do MŠ
 • vliv médií na dítě

Vývoj a výchova dítěte od 5 do 8 let

 • předškolák
 • školní zralost
 • první roky ve škole
 • jak rodiče a prarodiče ovlivňují své děti, proč a jak od nás přebírají naše problémy a životní témata, a jak tomu předejít
 • vzájemný respekt
 • hranice a laskavá důslednost
 • vliv médií na děti
 • odměny a tresty
 • výchova sourozenců

Vývoj, výchova a vztahy s dětmi od 9 do 16 let

 • úskalí v období 9-10 let
 • kam dál po ZŠ
 • jak rodiče a prarodiče ovlivňují své děti (i my jsme děti svých rodičů),  proč od nás přebírají naše problémy a životní témata, a jak tomu předejít
 • vzájemný respekt
 • hranice a laskavá důslednost
 • média v životě dětí a dospívajících
 • odměny a tresty

Vliv rodiny na dítě

 • jak rodiče, prarodiče a celý rodinný systém nevědomě ovlivňuje naše děti
 • rodinné vzorce, témata a problémy - proč a jak je děti přebírají
 • proč děti často žijí úděly jiných
 • vazby, které zásadně ovlivňují život našich dětí
 • jak a do jakého věku můžeme dětem pomoci