Mami, tati, víš co se mnou aneb nová rodina bez starých vzorců.

VÝCHOVA A VLIV NA DÍTĚ OD -1 DO 1 ROKU

co ovlivňuje dítě již před narozením

jak se na příchod miminka nachystat (role psychiky)

vliv rodiny (i prarodičů) a prostředí na matku, otce a dítě

příchod dítěte - změny ve vztahu

jak vztah rodičů ovlivňuje dítě

VÝVOJ A VÝCHOVA DÍTĚTE OD 0 DO 5 LET

5 základních potřeb dítěte

jak přistupovat k těm nejmenším od narození, aby z nich vyrostly spokojené a samostatné děti, které si v dospělosti nemusí „léčit“ své deprivace z dětství všemi možnými způsoby (od nefungujících partnerských vztahů až po drogové závislosti)

kdy a proč děti přestávají věřit svým pocitům a schopnostem, co ve skutečnosti slyší, když jim něco říkáme

proč jsou některé děti neklidné a "zlobí"

co je častou příčinou jejich nemocí

jak si vybrat školku a nástup do MŠ

vliv médií na dítě

VÝVOJ A VÝCHOVA DÍTĚTE OD 5 DO 8 LET

předškolák

školní zralost

první roky ve škole

jak rodiče a prarodiče ovlivňují své děti, proč a jak od nás přebírají naše problémy a životní témata, a jak tomu předejít

vzájemný respekt

hranice a laskavá důslednost

vliv médií na děti

odměny a tresty

výchova sourozenců

VÝVOJ, VÝCHOVA A VZTAHY S DĚTMI OD 9 DO 16 LET

úskalí v období 9-10 let

kam dál po ZŠ

jak rodiče a prarodiče ovlivňují své děti (i my jsme děti svých rodičů), proč od nás přebírají naše problémy a životní témata, a jak tomu předejít

vzájemný respekt

hranice a laskavá důslednost

média v životě dětí a dospívajících

odměny a tresty

VLIV RODINY NA DÍTĚ

jak rodiče, prarodiče a celý rodinný systém nevědomě ovlivňuje naše děti

rodinné vzorce, témata a problémy - proč a jak je děti přebírají

proč děti často žijí úděly jiných

vazby, které zásadně ovlivňují život našich dětí

jak a do jakého věku můžeme dětem pomoci

Nadcházející termíny

Mami, tati, víš co se mnou aneb nová rodina bez starých vzorců.13. 2. 2021