Aluna Tarabana

Aluna Tarabana je místem určeným Zemi a člověku, místem setkávání, poznání, seberozvoje, oslav, radosti a inspirace.

Pracujeme na obnově původních budov a zahrad.

Zakladatelky

Pavla Sedláčková učí ve Svobodné škole Chotěboř, vede přednášky a semináře v oblasti výchovy dětí a vlivu rodinného systému, sebe-rozvojové a ženské semináře, ženské kruhy, terapie, poskytuje konzultace. Spoluzaložila Rodinné centrum Vilémov, Lesní mateřskou školu Dvoreček, podílela se na vzniku Svobodné školy v Chotěboři.

Radka Soukalová